Το Τμήμα Φυσικής στην Καβάλα ιδρύθηκε με τον νόμο 4610/2019 και οι απόφοιτοι μας θα έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοίτους των υπολοίπων τμημάτων Φυσικής της Ελλάδας. 

Το πτυχίο του τμήματος Φυσικής, περιλαμβάνεται μεταξύ των αποδεκτών τίτλων για την πλήρωση θέσεων ομώνυμων ή συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, καθώς και του κλάδου ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ. Επίσης, οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού, μπορούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του κλάδου ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ, καθώς και για την πλήρωση θέσεων των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, όταν από την προκήρυξη ορίζεται ως προσόν διορισμού «Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής».

Η μαγεία της Φυσικής

Η επιστήμη της Φυσικής περιλαμβάνει: Βασική έρευνα (νόμοι που διέπουν τα πάντα στο Σύμπαν) και Εφαρμοσμένη έρευνα (εφαρμογή των γνώσεων στην προστασία του Πλανήτη και στην καλυτέρευση της ζωής μας) 

Πώς μπορώ να αξιοποιήσω το Πτυχίο μου Φυσικής

    Επιλέγω το επιστημονικό και το επαγγελματικό πεδίο με το οποίο θέλω να ασχοληθώ και να σταδιοδρομήσω, μεταξύ των οποίων είναι:

 • Ηλεκτρονική και Τηλεπικοινωνίες
 • Μικροηλεκτρονική
 • Οπτοηλεκτρονική
 • LASER
 • Ιατρική Φυσική
 • Φυσική Περιβάλλοντος
 • Επιστήμη των Υλικών και Νανοτεχνολογία
 • Υπολογιστική Φυσική
 • Βιολογία (Βιοφυσική)
 • Διδασκαλία της Φυσικής, κα

Μπορώ αν θέλω να ασχοληθώ με βασική έρευνα δηλαδή με τομείς μεταξύ των οποίων είναι:

 • Αστρονομία
 • Φυσική Υψηλών Ενεργειών
 • Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (Παγκόσμιο Εργαστήριο CERN) 
 • Θεωρητική Φυσική

Η Καβάλα, για σπουδές Φυσικής, στην Πανεπιστημιούπολη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, είναι ένας άριστος προορισμός.

WordPress Theme built by Shufflehound.