Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος Φυσικής για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2019-2010 είναι διαθέσιμο στον υπερσύνδεσμο Εαρινό Εξάμηνο