Το ιδρυματικό e-mail είναι μια ηλεκτρονική παροχή του Πανεπιστημίου, όπως η ηλεκτρονική γραμματεία και η πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (eclass). 

Για την πρόσβαση στο ιδρυματικό e-mail απαιτείται το username & password που είχατε τη στιγμή που δημιουργήθηκε. Ενώ το password για τις άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αλλάζει από τον φοιτητή, για το ιδρυματικό e-mail απαιτείται επανέκδοση από το Τμήμα Δικτυακών και Υπολογιστικών Υποδομών Καβάλας. 

Για τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής τα ιδρυματικά e-mails δημιουργήθηκαν στις 21/3/20. Επομένως όποιος έχει αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 21/3 θα πρέπει να συνδέεται στο e-mail του με τον κωδικό που είχε πριν τις 21/3. Εαν δεν το θυμάται θα πρέπει να στέλνει e-mail στη Γραμματεία με θέμα “ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΕΜ…..”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρόσβαση στην εξ αποστάσεως (σύγχρονη) διδασκαλία ΔΕΝ θα γίνεται τελικά με το ιδρυματικό e-mail.