Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής ότι έχει ενεργοποιηθεί το ιδρυματικό τους e-mail.

Έχει τη μορφή xxxxxx@physics.ihu.gr και συνδέεστε μέσω της ιστοσελίδας www.gmail.com

Διευκρινήσεις: Όπου xxxxxx είναι το όνομα χρήστη (username) του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας και όπου κωδικός πρόσβασης, το  password του ηλεκτρονικού λογαριασμού σας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την σύνδεση σας στο ιδρυματικό e-mail, επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Τμήματος (ΜΟΝΟ μέσω e-mail  info@physics.ihu.gr)