Την Δευτέρα 30/3/2020 θα ξεκινήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα του Τμήματος.

Τα μαθήματα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα υλοποιούνται στην διαδικτυακή “αίθουσα”:

2ο Εξάμηνο Τμήματος Φυσικής: αίθουσα 1 https://zoom.us/j/611929741

Τα μαθήματα θα γίνονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.