Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι το συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά την Συνεδρίασης 30/12-06-2023 αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Φυσικής του Δι.Πα.Ε. με ισχύ από 12-06-2023 – 11-06-2028.

Η απόφαση πιστοποίησης