Οι βιβλιοθήκες των πανεπιστημιουπόλεων Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας και του ΠΑ.ΚΕ.ΔΙ.Π.Σ. (καθώς και οι χρήστες αυτών μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης VPN) έχουν τη δυνατότητα για δωρεάν δοκιμαστική πρόσβαση στη μεγαλύτερη συλλογή ηλεκτρονικών βιβλίων ως ακολούθως:

180,000+ ηλεκτρονικά βιβλία (με αύξηση τίτλων κατά 15% κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο) (Academic Complete)

·         Κορυφαίοι και βραβευθέντες εκδότες, που αντιστοιχίζονται με τα ποσοστά και τις τάσεις αποφοίτησης

·         Μεταφορτώσεις κεφαλαίων χωρίς περιορισμούς, επισημάνσεις κειμένου, παραπομπές, σημειώσεις

Academic Complete Ebook Central URL πρόσβασης
http://ebookcentral.proquest.com/lib/ihugr-ebooks/home.action


 Για ερωτήσεις πάνω στην δοκιμαστική πρόσβαση μπορείτε να επικοινωνήσετε:

ProQuest Support:  www.proquest.com/go/contactsupport   και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  library@ihu.edu.gr