Σας ενημερώνουμε ότι ο εκδοτικός οίκος «Cambridge University Press» προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε σημαντικά πληροφορικά έργα, όπως 700 περίπου ακαδημαϊκά διδακτικά βιβλία, στις σειρές Cambridge Companions και Cambridge Histories και στην νέα συλλογή Cambridge Elements και η πρόσβαση στο υλικό αυτό είναι ήδη ανοιχτή για όλα τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

  • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Cambridge University Press προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της επιστημονικής κοινότητας για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου του COVID-19 μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: 

https://www.cambridge.org/gb/academic/covid-19-resources-and-information

  • Εγχειρίδια και οδηγούς χρήσης της πλατφόρμας του Cambridge University Press μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο:

https://www.cambridge.org/core/help/user-guides-and-videos