Καλούνται οι Φοιτητές του Τμήματος Φυσικής,  του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, να παραστούν στην διαδικτυακή συνάντηση – ενημέρωση για την διαδικασία των εξετάσεων. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17/6/2020 στις 18:00 π.μ. στην αίθουσα  https://zoom.us/j/611929741