Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 έχει ανακοινωθεί στη σχετική διεύθυνση Πρόγραμμα Εξετάσεων Ιανουάριος 2020