Οι δηλώσεις μαθημάτων / ανανεώσεις εγγραφών για το ΧΕΙΜ εξάμηνο 2020 -2021 του τμήματος Φυσικής ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ εκ νέου λόγω τεχνικών προβλημάτων μέχρι την

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020