Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Γ εξαμήνου που έχουν δηλώσει το Εργαστήριο των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων να συνδεθούν την Τρίτη23-02-2021 στις 09:30 με σκοπό να χωριστούν σε ομάδες.