Το πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού ‘Ετους 2020-2021 μπορείτε να το δείτε εδώ