Παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΙΙ του Δ’ Εξαμήνου

1.         να εγγραφούν στην σελίδα του μαθήματος στο  νέο eclass, (exams.emt.ihu.gr

2.         να μπούνε στην Ψηφιακή Τάξη ( https://zoom.us/j/95400919191 ) τις μέρες και ώρες που αναγράφονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Τμήματος.