Σας ενημερώνουμε ότι έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα https://www.ihu.gr/it-kavala

όπου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες, επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το τμήμα πληροφορικής και διαχείρισης δικτύου της Πανεπιστημιούπολης ΚΑΒΑΛΑΣ.

Σε αυτή τη σελίδα πλέον μπορούν να απευθύνονται οι φοιτητές όταν έχουν απορίες ή αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται με το τμήμα πληροφορικής (πχ σύνδεσης κλπ.).

Εκ μέρους του προϊσταμένου του τμήματος

Δημοσθένη Παππά