Για το διάστημα που ισχύουν τα μέτρα που αφορούν στην πρόληψη, προστασία και την αναγκαιότητα περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και καθώς στη Γραμματεία βρίσκεται μόνο ένας υπάλληλος καθημερινά, παρακαλείστε για τα θέματα σας να επικοινωνείτε με email αναφέροντας το ονοματεπώνυμο σας, το ΑΕΜ σας και το θέμα (πχ έκδοση βεβαίωσης σπουδών).

Στο email: info@physics.ihu.gr

Υπενθυμίζουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων αποτελούν ατομική σας ευθύνη και για θέματα που αφορούν σε πρόσβαση σε ηλεκτρονικές εφαρμογές ακολουθείστε τις οδηγίες στο παρακάτω link

Αν παρόλα αυτά υπάρχουν θέματα που απαιτούν τηλεφωνική επικοινωνία προτιμήστε τις ώρες 11:00-13:00.

Από τη Γραμματεία