Οι παραδόσεις του μαθήματος Ιστορία και εξέλιξη ιδεών στη Φυσική θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 14 Απριλίου και ώρα 15:00 και θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής zoom.