Η ανακοίνωση αφορά τους φοιτητές που παρουσιάζουν την πτυχιακή τους εργασία.

Παρακαλώ για λεπτομέρειες σχετικά με κατάθεση πτυχιακής και τον έλεγχο από πλευράς Βιβλιοθήκης δείτε εδώ.