Έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβριου 2021. Δείτε το αναλυτικά με τις απαραίτητες οδηγίες εδώ.

Το πρόγραμμα ισχύει μόνο για εξ’ αποστάσεως εξέταση. Σε περίπτωση που οι εξετάσεις πραγματοποιηθούν δια ζώσης, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση έγκαιρα.