Οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα διεξαχθούν αποκλειστικά από απόσταση. Παρακαλούνται οι φοιτητές να μελετήσουν το κείμενο που ακολουθεί.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις, ο/η εξεταζόμενος/η θα πρέπει να έχει δηλώσει το μάθημα στην δήλωση του (δήλωση – ανανέωση εγγραφών) και ταυτόχρονα θα πρέπει να συναινέσει με την διαδικασία της εξ’ αποστάσεως εξέτασης. Η δήλωση συναίνεσης βρίσκεται στο e-class, την οποία πρέπει να συμπληρώσετε αφού πρώτα πιστοποιηθείτε με τον κωδικό σας, εδώ. Η δήλωση συναίνεσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 25/08/2021, και ώρα 10:00.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνει με τη χρήση αποκλειστικά ιδρυματικού λογαριασμού (Email)

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι ο/η εξεταζόμενος/η να έχει πρόσβαση σε υπολογιστικό σύστημα και σύνδεση στο διαδίκτυο με ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα διασύνδεσης για upload >=0.5 Mbps. Επιπλέον, ανάλογα με τον τρόπο εξέτασης που θα επιλεγεί από τον εισηγητή για το κάθε μάθημα, ο/η εξεταζόμενος/η θα πρέπει να διαθέτει ηχεία, μικρόφωνο και επιπλέον κάμερα που θεωρείται απαραίτητη για την ταυτοποίηση του/της εξεταζόμενου/ης και την επίδειξη του/της ταυτότητας του/της

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο/η εξεταζόμενος/η δε διαθέτει κάποια από τα παραπάνω, δε μπορεί να συμμετάσχει στην προβλεπόμενη για το μάθημα εξέταση. 

Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος θα ανακοινωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

Πριν τις εξετάσεις: 

 1. Φροντίστε για την έγκαιρη προετοιμασία και τον έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος σας σύμφωνα με τις οδηγίες διεξαγωγής των εξετάσεων του κάθε μαθήματος. 
 2. Πραγματοποιήστε έλεγχο της σύνδεσης σας στο διαδίκτυο. 
 3. Φροντίστε να έχετε μαζί σας τη φοιτητική σας ταυτότητα, καθώς και ότι άλλο θα απαιτηθεί κατά τη διαδικασία της εξέτασης, όπως γραφική ύλη. 
 4. Φροντίστε ώστε να μπορείτε να παρουσιάσετε με την κάμερα σας τον χώρο στον οποίο βρίσκεστε εάν και όποτε αυτό σας ζητηθεί. 
 5. Φροντίστε ώστε ο χώρος στον οποίο θα βρίσκεστε να έχει τα ελάχιστα προσωπικά αντικείμενα.
 6. Φροντίστε να έχετε καλύψει φυσικές ανάγκες σας πριν την έναρξη της εξέτασης. Για παράδειγμα φροντίστε να έχετε κοντά σας λίγο νερό ή φαρμακευτική αγωγή που ενδέχεται να χρειαστεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
 7. Απομακρύνετε από το γραφείο στο οποίο είναι τοποθετημένος ο υπολογιστής σας όλα τα μη  απαραίτητα αντικείμενα.
  8. Απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο. 

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων: 

 1. Απαγορεύεται αυστηρά η καταγραφή της εξεταστικής διαδικασίας με οποιονδήποτε τρόπο, από τους/τις εξεταζόμενους/ες. 
 2. Θα πρέπει να είστε σε θέση να επιδείξετε στην κάμερα τη φοιτητική σας ταυτότητα όταν αυτό σας ζητηθεί. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης το οποίο φέρει φωτογραφία και ονοματεπώνυμο στην ίδια πλευρά. 
 3. ΔΕΝ δικαιολογείται κανενός είδους ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Η συμπεριφορά των εξεταζόμενων θα πρέπει να προσομοιάζει αυτή της παρουσίας σας σε αίθουσα του ιδρύματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαγορεύεται το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εξέτασης. 
 4. ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείτε ακουστικά οποιασδήποτε μορφής. 
 5. ΔΕΝ πρέπει να επικοινωνείτε με κανένα άλλο άτομο, με κανένα τρόπο. 
 6. ΔΕΝ επιτρέπεται η παρουσία άλλου ατόμου στον χώρο του/της εξεταζόμενου/ης. 
 7. ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείτε τηλέφωνο για κανένα λόγο. 
 8. ΔΕΝ πρέπει να εγκαταλείπετε τον χώρο κατά τη διάρκεια της εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο.
 9. Θα πρέπει να έχετε την κάμερα και το μικρόφωνο του συστήματος σας ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης εκτός και αν σας δοθούν διαφορετικές οδηγίες από τον εισηγητή /επιτηρητή.
 10. Πρέπει να είστε ντυμένοι όπως όταν βρίσκεστε σε δημόσιο χώρο. 

Οι διαθέσιμοι τρόποι και τα μέσα διενέργειας των εξετάσεων παρουσιάζονται στο έγγραφο