Στο πλαίσιο της πράξης: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο» θα πραγματοποιηθεί δωρεάν ψηφιακό σεμινάριο το οποίο απευθύνεται στους Φοιτητές του ΔΙ.ΠΑ.Ε της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας. Το σχετικό έντυπο πρόσκλησης βρίσκεται εδώ.