ΑΔΑ: 6ΩΒ446ΨΖ3Π-3ΜΠ
Φορέας έκδοσης: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1648/08.10.2021
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων στο Τμήμα Φυσικής ΣΘΕ ΔΙΠΑΕ για το έτος 2021-2022
Είδος Πράξης: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ