Η έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του χειμερινού εξαμήνου θα γίνει βάση της σχετικής απόφασης στις 18 Οκτωβρίου 2021 και τα μαθημάτα θα γίνουν δια ζώσης.