Προς διευκρίνιση πιθανών αποριών, σας επισυνάπτεται η σχετική ενημέρωση από την αντιπρόεδρο του Ιδρύματος και η σχετική ΚΥΑ για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.