Η διαδικασία Αξιολόγησης Φοιτητών για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 παρατείνεται έως τις 5 Ιουνίου 2022 (12:00 π.μ.).

Η παράταση της διαδικασίας θα ισχύσει και για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, αρκεί να μην έχει ξεκινήσει η εξεταστική περίοδος.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης είναι μια διαδικασία που βοηθά στην βελτίωση του κάθε μαθήματος/εργαστηρίου, των διδασκόντων και της μεθόδου διδασκαλίας, καθώς και στην ανάδειξη των σημαντικότερων, για τους φοιτητές, προβλημάτων. Δεδομένου του ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος πολλές άλλες μέθοδοι μετάδοσης τυχόν αδυναμιών προς το προσωπικό στα παραπάνω ζητήματα, η συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία είναι κρίσιμη.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι ο κάθε διδάσκων/διδάσκουσα έχει αναλάβει να διαβιβάσει στους φοιτητές το δικό του αρχείο με κωδικούς μέσω του συστήματος eclass (eclass ή exams), ή άλλως (π.χ. με άμεση αποστολή στα ΠΜΣ).