Το Τμήμα Φυσικής προσφέρει Πρόγραμμα Διαλέξεων και Μαθημάτων Εμβάθυνσης (ΠΔΜΕ) σε θεματικές ενότητες της Φυσικής Επιστήμης. Τα Μαθήματα Εμβάθυνσης είναι διάρκειας 1 ώρας και διενεργούνται τακτικά ανά εβδομάδα για 10 εβδομάδες ανά εξάμηνο. Όλοι οι φοιτητές του οικείου Τμήματος, ανεξαρτήτως εξαμήνου, μπορούν να παρακολουθήσουν το ΠΜΔΕ με την προϋπόθεση να εγγραφούν (https://eclass.emt.ihu.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=143) και να παρακολουθούν τα Μαθήματα και τις Διαλέξεις με ανοιχτές κάμερες. Επιτυχής θεωρείται η παρακολούθηση όλων των Μαθημάτων Εμβάθυνσης στα οποία ο φοιτητής δεν απουσίασε περισσότερες από 3 φορές συνολικά και δεν έχασε περισσότερες από μία Διάλεξη. Οι επιτυχόντες φοιτητές λαμβάνουν Συστατική Επιστολή για την επιμέλειά τους και το μαθησιακό τους κίνητρο από τον Συντονιστή του Προγράμματος. 

Τα μαθήματα που προσφέρονται για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021 – 2022 είναι τα:

  1. Ατομική – Μοριακή Φυσική
  2. Ηλεκτρομαγνητισμός Ι
  3. Κβαντομηχανική

με διδάσκοντες τους: Ομότιμο Καθηγητή Ευάγγελο Γαζή [1] και τον Δρ. Σ. Βλάχο [2]. 

Τα μαθήματα εμβάθυνσης θα ξεκινήσουν στις 29/10 και θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή με την ακόλουθη σειρά:

Σ. Βλάχος: Ατομική & Μοριακή Φυσική, 15:15 – 16:00

Ε. Γαζής : Ηλεκτρομαγνητισμός-Ι, 16:15 – 17:00

Ε. Γαζής : Κβαντομηχανική, 17:15 – 18:00

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο Zoom link https://zoom.us/j/99410914356

Οι διαλέξεις θα γίνουν διαδικτυακά με διαφάνειες στα αγγλικά, που θα έχετε μετά το πέρας της ενότητας. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε την δυνατότητα να αποκτήσετε γνώση της αγγλικής ορολογίας σε βασικούς τομείς της Φυσικής.

[1] http://semfe.ntua.gr/el/emeriti/item/100-gazis-evaggelos
[2] https://scholar.google.com/citations?user=Hpoor9YAAAAJ&hl=en