Στο αρχείο τύπου excel που υπάρχει εδώ μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα μαθημάτων.

Οι αίθουσες διδασκαλίας αναγράφονται.

Υπάρχουν (κάτω αριστερά) τέσσερα φύλλα, το καθένα με το πρόγραμμα του κάθε εξαμήνου σπουδών (1ο – Α, 3ο – Γ, 5ο – Ε, 7ο – Ζ).