Σύμφωνα με το πρακτικό (ΑΠ 151_10/2/2022) της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων του Τμήματος Φυσικής, όπως επικυρώθηκε από την 14η Συνέλευση του Τμήματος και για το μάθημα “Εργαστήριο Οπτικής” επιλέχθηκαν οι υποψήφιοι με ΑΠ 105 και ΑΠ 60.