Νέο link για την πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία!

Η πρόσβαση για φοιτητές πραγματοποιείται με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού στον σύνδεσμο: https://uniportal.ihu.gr/