Δίνεται παράταση της προθεσμίας δηλώσεων έως τις 15 Απριλίου 2022.

Οι παρακάτω τροποποιήσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί και μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την δήλωση:

1) Ελεύθερη επιλογή στις δηλώσεις μέχρι και 50 ECTS από όλα τα εξάμηνα φοίτησης.

2) Τα μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας που προσμετρούνται στα ECTS, είναι:

  • Εργαστήριο Πληροφορικής για φυσικούς (1ου εξαμήνου) ECTS 5 και
  • Γενικό Εργαστήριο Φυσικής (2ου εξαμήνου) ECTS 5

Τα υπόλοιπα 20 ECTS ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΎΝΤΑΙ στο σύνολο των υποχρεωτικών ECTS

Τονίζεται ότι δεν θα δοθεί καμία περαιτέρω παράταση στην ανωτέρω ημερομηνία και ότι:

  • Δεν θα γίνει καμιά τροποποίηση δήλωσης μαθημάτων από τη Γραμματεία μετά την ανωτέρω ημερομηνία.