Το εργαστήριο Οπτικής θα ξεκινήσει στις 6/04/2002 και ώρα 15:00 στην αίθουσα στην οποία γίνεται το “Εργαστήριο Γενικής Φυσικής”.

Να παρευρευθούν όλοι οι φοιτητές/τριες ώστε να γίνει χωρισμός τμημάτων και λοιπές ενέργειες”