Καλούνται όσοι φοιτητές του 2ου και του 3ου έτους θέλουν να παρακολουθήσουν δια ζώσης επιδείξεις πειραμάτων του εργαστηρίου Γενικής Φυσικής να προσέλθουν στο χώρο του εργαστηρίου την Τρίτη 17/05 (για τους φοιτητές του 3ου έτους) και την Τρίτη 24/05 (για τους φοιτητές του 2ου έτους) στις 16.00.