Τα μαθήματα του Εργαστηρίου Οπτικής θα ξεκινήσουν σύντομα, και μετά από επόμενη ανακοίνωση, καθώς θα διεξαχθούν από έκτακτο προσωπικό το οποίο έχει επιλεγεί και το οποίο είναι στην διαδικασία της πρόσληψης.