Το μάθημα Κυματικής – Οπτικής του 4ου εξαμήνου της 1/7/22 θα εξεταστεί την ίδια ημέρα και ώρα στα ΤΟΛ λόγω ορκομωσίας που θα διεξαχθεί στο κεντρικό Αμφιθέατρο την ίδια ώρα.