Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ.

Οι υποτροφίες αφορούν έξοδα διαμονής, διατροφής καθώς και τυχόν
πολιτιστικό πρόγραμμα (εξαιρουμένων των εκδρομών και επισκέψεων) για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων ρουμανικής γλώσσας, λογοτεχνίας, ιστορίας και πολιτισμού.