Ανακοινώνεται η ύλη των Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων για εισαγωγή στο Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η περίοδος κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι από 01/11/2023 μέχρι 15/11/2023.

Εξεταζόμενα Μαθήματα κατατακτήριων εξετάσεων

  1. Γενική Φυσική Ι
  2. Γενική Φυσική ΙΙ
  3. Διαφορικός Λογισμός Ι

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων και η αντίστοιχη προτεινόμενη βιβλιογραφία ορίζονται ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι

Εξεταστέα ύλη:

Εισαγωγικές έννοιες Συστήματα Μονάδων. Διαστασιακή ανάλυση. Διανύσματα. Κινηματική. Δυναμική. Συστήματα αναφοράς. Ενέργεια. Ορμή. Γωνιακή ορμή ή Στροφορμή. Δυναμική των Στερεών. Αρμονικός Ταλαντωτής. Μηχανικά κύματα. Μηχανική των Ρευστών. Θερμοδυναμική: Θερμοκρασία & ιδανικά αέρια – Κινητική θεωρία αερίων – Θερμότητα. 1ος νόμος της Θερμοδυναμικής – Εντροπία 2ος νόμος της Θερμοδυναμικής.

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Εξεταστέα ύλη:

Ηλεκτρικό Φορτίο και Ηλεκτρικό Πεδίο, Νόμος του Coulomb, Νόμος του Gauss, Ηλεκτρικό Δυναμικό. Μαγνητικά πεδία και Μαγνητικές Δυνάμεις, Πηγές Μαγνητικού Πεδίου, Νομός του Ampére, Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή, Νομός του Faraday, Νομός του Lenz, Επαγόμενα ηλεκτρικά πεδία . Κυκλώματα R-L, R-C, R-L-C, Νομοι του Kirchhoff, Εναλλασσόμενο Ρεύμα, Ισχύς σε κυκλώματα εναλλασσομένου. Φύση και διάδοση του φωτός, ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση, συμβολή και περίθλαση. Δομή των ατόμων, Μόρια και ύλη, Ιδιότητες των πυρήνων, Ραδιενέργεια, Πυρηνικές Αντιδράσεις, Πυρηνική Σχάση και Σύντηξη.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι

Εξεταστέα ύλη

Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Όρια και συνέχεια. Παράγωγος και διαφορικό. Αόριστο, ορισμένο και γενικευμένο ολοκλήρωμα. Ακολουθίες, σειρές, δυναμοσειρές, ανάπτυγμα Taylor. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερική παράγωγος, ολικό διαφορικό και εφαρμογές τους στη Φυσική. Παραγώγιση πεπλεγμένων συναρτήσεων, κανόνας Leibniz. Ακρότατα και σαγματικά σημεία, πολλαπλασιαστές Lagrange.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν 7, 8 και 9 Δεκεμβρίου 2021.

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΗΜΕΡΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
1.      Γενική Φυσική ΙΔευτέρα 4/12/202311:00 – 14:00Εργαστήριο  Ηλεκτρονικής
2.      Γενική Φυσική ΙΙΤρίτη 5/12/202311:00 – 14:00 Εργαστήριο  Ηλεκτρονικής
3.      Διαφορικός Λογισμός ΙΠέμπτη 6/12/202311:00 – 14:00 Εργαστήριο  Ηλεκτρονικής

Βρείτε την αίτηση εδώ.