Οι παραδόσεις του μαθήματος επιλογής του Ε εξαμήνου “Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση”, θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 10/10/22 κατά πως αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, με διδάσκουσα την κ. Νικολοπούλου.