Το εργαστήριο Υπολογιστών θα ξεκινήσει την Πέμπτη 29/9/2022 την ώρα που αναγράφεται στο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί σε χωριστή ανακοίνωση (15:00).

Οι φοιτητές θα χωριστούν σε Τμήματα ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που θα χρειάζεται να παρακολουθήσουν και τις λοιπές τους υποχρεώσεις (εξάμηνο σπουδών/υπόλοιπο πρόγραμμα μαθημάτων κλπ).

Οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστήριο, αλλά δεν έχουν πετύχει στις εξετάσεις, δεν υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν, αλλά συστείνεται να ενημερώσουν τους διδάσκοντες σχετικά με την επιλογή τους για να ενημερωθούν για θέματα εργασιών.

Για τους φοιτητές που δεν γνωρίζουν τον χώρο, και δεν θα περευρίσκονται στο καλωσόρισμα των φοιτητών την Τετάρτη 10:00 στο χώρο του GRID, δίνεται ο παρακάτω χάρτης, όπου φαίνεται ο χώρος του Εργαστηρίου Υπολογιστών (συγκέντρωση στο κόκκινο βελάκι της εισόδου κάτω από το “Εργαστήριο Υπολογιστών”):