Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Συμμετοχής Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς» έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεωνστις 15/10/22.

Η σχετική ανακοίνωση υπάρχει εδώ.