Εξεταζόμενα Μαθήματα κατατακτήριων εξετάσεων

 1. Γενική Φυσική Ι 
 2. Γενική Φυσική ΙΙ
 3. Διαφορικός Λογισμός Ι

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι

Εξεταστέα ύλη:

Εισαγωγικές έννοιες Συστήματα Μονάδων. Διαστασιακή ανάλυση. Διανύσματα. Κινηματική. Δυναμική. Συστήματα αναφοράς. Ενέργεια. Ορμή. Γωνιακή ορμή ή Στροφορμή. Δυναμική των Στερεών. Αρμονικός Ταλαντωτής. Μηχανικά κύματα. Μηχανική των Ρευστών. Θερμοδυναμική: Θερμοκρασία & ιδανικά αέρια – Κινητική θεωρία αερίων – Θερμότητα. 1ος νόμος της Θερμοδυναμικής – Εντροπία 2ος νόμος της Θερμοδυναμικής

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 1. Φυσική, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: 1ος τόμος, Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Παπανικόλας Κώστας (γενική επιμέλεια), Καραμπαρμπούνης Α., Κοέν Σ., Σπυράκης Π., Τζανετάκης Π., Στυλιάρης Ε. (επιστημονική επιμέλεια), Τζαμτζής Γ. (συντονισμός), 2012, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1493-5
 2. Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: Α ΤΟΜΟΣ, Young H., FreedmanR., 2019, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ISBN: 978-960-02-3535-7
 3. Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: Τόμος Α, Giancoli, 2011, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-342-5
 4. Φυσική, Τύπος: Σύγγραμμα, Δαυΐδ Κωνσταντίνος, Μυλωνάς Νικόλαος, 2019, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-837-6

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Εξεταστέα ύλη:

Ηλεκτρικό Φορτίο και Ηλεκτρικό Πεδίο, Νόμος του Coulomb, Νόμος του Gauss, Ηλεκτρικό Δυναμικό. Μαγνητικά πεδία και Μαγνητικές Δυνάμεις, Πηγές Μαγνητικού Πεδίου, Νομός του Ampére, Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή, Νομός του Faraday, Νομός του Lenz, Επαγόμενα ηλεκτρικά πεδία . Κυκλώματα R-L, R-C, R-L-C, Νομοι του Kirchhoff, Εναλλασσόμενο Ρεύμα, Ισχύς σε κυκλώματα εναλλασσομένου. Φύση και διάδοση του φωτός, ανάκλαση, διάθλαση, πόλωση, συμβολή και περίθλαση. Δομή των ατόμων, Μόρια και ύλη, Ιδιότητες των πυρήνων, Ραδιενέργεια, Πυρηνικές Αντιδράσεις, Πυρηνική Σχάση και Σύντηξη

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Φυσική, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: 2ος τόμος, Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl, Παπανικόλας Κώστας (γενική επιμέλεια), Καραμπαρμπούνης Α., Κοέν Σ., Σπυράκης Π., Τζανετάκης Π., Στυλιάρης Ε. (επιστημονική επιμέλεια), Τζαμτζής Γ. (συντονισμός), 2013, Gutenberg, ISBN: 978-960-01-1594-9
 2. Πανεπιστημιακή φυσική με σύγχρονη φυσική, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: Β ΤΟΜΟΣ, Young H., FreedmanR., 2019, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ISBN: 978-960-02-3536-4
 3. Φυσική για Επιστήμονες και Μηχανικούς, Τύπος: Σύγγραμμα, Τόμος: Τόμος Β, Giancoli, 2011, ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-376-0

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι

Εξεταστέα  ύλη

Πραγματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής. Όρια και συνέχεια. Παράγωγος και διαφορικό. Αόριστο, ορισμένο και γενικευμένο ολοκλήρωμα. Ακολουθίες, σειρές, δυναμοσειρές, ανάπτυγμα Taylor. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερική παράγωγος, ολικό διαφορικό και εφαρμογές τους στη Φυσική. Παραγώγιση πεπλεγμένων συναρτήσεων, κανόνας Leibniz. Ακρότατα και σαγματικά σημεία, πολλαπλασιαστές Lagrange

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. THOMAS ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, Τύπος: Σύγγραμμα, George B. Thomas, Jr., Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir, 2018, ΙΤΕ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-524-515-3 
 2. Ανώτερα Μαθηματικά, Τύπος: Σύγγραμμα, ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ, 2016, Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, ISBN: 978-960-602-116-9
 3. Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής με στοιχεία διανυσματικής και γραμμικής άλγεβρας, Τύπος: Σύγγραμμα, ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 2016, Αφοί Κυριακίδη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ, ISBN: 978-960-602-079-7 
 4. Ανώτερα Μαθηματικά, Τύπος: Σύγγραμμα, Murray R. Spiegel, 1982, ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗΕ.Π.Ε., ISBN: 978-960-7610-20-1

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2022. 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2022.

Δ) Ορίζει την διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων ως εξής:

Α/ΑΜΑΘΗΜΑΗΜΕΡΑΩΡΑΑΙΘΟΥΣΑ
 Γενική Φυσική ΙΤρίτη6/12/202211:00 – 14:00Εργαστήριο  Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 Γενική Φυσική ΙΙΤετάρτη7/12/202211:00 – 14:00Εργαστήριο  Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 Διαφορικός Λογισμός ΙΠέμπτη 8/12/202211:00 – 14:00Εργαστήριο  Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων