Οι παραδόσεις του μαθήματος κατεύθυνσης του 7ου εξαμήνου «Ηλεκτρονικά Κυκλώματα», έχουν ήδη ξεκινήσει, προς το παρόν κάθε Τρίτη στις 17:00.