Την Τετάρτη 12/10/22 και ώρα 18:00 θα γίνει μια νέα συνάντηση στην αίθουσα των ΣΑΕ, όπου θα γίνει συζήτηση για τρέχοντα θέματα Αστρονομίας, εξελίξεις που αφορούν την Ομάδα και ανάθεση καθηκόντων σε ομάδες ενδιαφερομένων.

Επόμενες ανακοινώσεις θα γίνονται μόνο στον exams χώρο της ομάδας. Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται μπορούν να εγγραφούν στο συγκεκριμένο μάθημα.