Την Τρίτη 15/11/2022 και ώρα 14:30,  θα διοργανωθεί μια εξ αποστάσεως εκδήλωση γνωριμίας με  την εταιρία Veltio.  Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση μέσω του παρακάτω συνδέσμου: 

https://zoom.us/j/95019550924

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, απόφοιτους και μέλη ΔΕΠ.