Την Πέμπτη 3/11/22, και μόνο για την ημερομηνία αυτή, το μάθημα της Κβαντομηχανικής Ι 12:00 – 14:00 θα μεταφερθεί στην αίθουσα 102 των κτιρίων της Βιβλιοθήκης, λόγω εκδήλωσης στο χώρο του μεγάλου Αμφιθέατρου.

Τα μαθήματα των επόμενων εβδομάδων θα γίνουν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα στην αίθουσα του μεγάλου Αμφιθέατρου.