Ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα για τη Σίτιση Πανεπιστημιούπολης Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Στο επισυναπτόμενο αρχείο excel θα βρείτε 4 φύλλα. Το 1ο φύλλο περιέχει τις εγκεκριμένες αιτήσεις  που κατατέθηκαν μέσω email (sitisi@emt.ihu.gr), το 2ο φύλλο περιέχει τις εγκεκριμένες αιτήσεις  που κατατέθηκαν μέσω  μέσω της εφαρμογής σίτισης (  https://sitisi.ihu.gr/ ), το 3ο φύλλο περιέχει τις απορριπτέες αιτήσεις  που κατατέθηκαν μέσω email (sitisi@emt.ihu.gr) καθώς και τις αιτήσεις που έχουν ελλειπή δικαιολογητικά, και το 4ο φύλλο περιέχει τις αιτήσεις με ελλειπή δικαιολογητικά  που κατατέθηκαν μέσω της εφαρμογής σίτισης (  https://sitisi.ihu.gr/ ).  Όλοι οι φοιτητές βάσει του αρ. πρωτοκόλλου που τους έχει αποσταλλεί θα ελέγξουν αν η αίτησή τους έχει εγκριθεί ή απορριφθεί ή έχει ελλειπή δικαιολογητικά.Στους απορριφθέντες εκτός από τον αρ. πρωτοκόλλου, το αεμ και τη σχολή, αναφέρεται και ο λόγος απόρριψής τους.

ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 01/12/2022 ΕΩΣ 30/11/2023