Μετά από έγκριση εκ μέρους της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ της πρότασης τροποποίησης που είχε υποβληθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους κανόνες που υπάρχουν αναρτημένοι στο στην σχετική σελίδα του Τμήματος και οι οποίοι ισχύουν για όλους τους/τις φοιτητές/τριες.