Το μάθημα “Εκπαιδευτική Ψυχολογία” του 6ου εξαμήνου, της Πέμπτης 09/03/22 θα διεξαχθεί στην αίθουσα των ΣΑΕ άλλη ώρα, προς διευκόλυνση των φοιτητών, και συγκεκριμένα στις 12:00-15:00, λόγω μη έναρξης διδασκαλίας του μαθήματος Θεωρητικής Μηχανικής ΙΙ. Για τα επόμενα μαθήματα θα υπάρξει συνεννόηση με τον διδάσκοντα.