Το μάθημα Θεωρητική Μηχανική ΙΙ – Σχετικότητα του 6ου εξαμήνου θα ξεκινήσει την Πέμπτη 30/03 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Εκ του διδάσκοντος