Τα μαθήματα Θεωρητική Μηχανική ΙΙ, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, και Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων πρόκειται να διεξαχθούν από έκτακτο προσωπικό, για το οποίο υπάρχει τρέχουσα σχετική προκήρυξη. Συνεπώς, η διεξαγωγή τους θα ξεκινήσει μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποβολής και επιλογής έκτακτου προσωπικού. Για το θέμα αυτό θα υπάρξουν νεώτερες ανακοινώσεις.