«Καλούνται οι φοιτητές των Τμημάτων Πληροφορικής, Φυσικής και Χημείας της ΣΘΕ ΔΙ.ΠΑ.Ε., που αδυνατούν να προσέλθουν στις καθορισμένες ημερομηνίες εξετάσεων λόγω των δύσκολων συνθηκών που διαμορφώθηκαν με τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον τόπο διαμονής τους, να επικοινωνήσουν άμεσα με e-mail με την αντίστοιχη γραμματεία του Τμήματός τους δηλώνοντας ονοματεπώνυμο, τον ΑΕΜ τους, τον αριθμό του  κινητού τους τηλεφώνου και τα μαθήματα στα οποία δεν μπόρεσαν να εξετασθούν, ώστε να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα που τους έχει προκύψει. Η ακριβής ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τον/την κάθε διδάσκοντα/ουσα μέσω του e-learning.»